Super Mario 3D Land Staff

Contents

[edit] General Producers

 • Shigeru Miyamoto
 • Takashi Tezuka

[edit] Producer

 • Yoshiaki Koizumi

[edit] Director

 • Koichi Hayashida

[edit] Planning

 • Daisuke Tsujimura

[edit] Programming

 • Norihiro Aoyagi (Lead)
 • Atsushi Yamaguchi (System)
 • Tatsuro Ota (Enemy & System)
 • Hideyuki Sugawara (Enemy)
 • Hideyuki Tatsuta (Enemy)
 • Hirokazu Matsuda (Collision System)
 • Katsuyasu Ando (Player)
 • Kazuhiro Musa (Enemy)
 • Kiyoshi Takeuchi (Camera System)
 • Naoki Koga (Support)
 • Satoshi Miyama (StreetPass)
 • Takeshi Hayakawa

[edit] Level Design

 • Futoshi Shirai (Lead)
 • Haruka Kakinuma
 • Hiroaki Hishinuma
 • Naoki Mineta
 • Shinya Hiratake
 • Yuichi Iwasa

[edit] Field Design

 • Makoto Yonezu (Lead)
 • Gen Kadoi
 • Jun Ishioka
 • Kazunori Hashimoto
 • Masaki Yokobe
 • Mio Kikuchi
 • Tetsuya Kobayashi

[edit] Character Design

 • Daisuke Watanabe
 • Rikuto Yoshida
 • Sho Murata

[edit] Effects Design

 • Kazumi Yamaguchi

[edit] Music

 • Asuka Hayazaki
 • Takeshi Hama
 • Mahito Yokota

[edit] Sound Programming & Effects

 • Shigetoshi Gohara
 • Yuki Tsuji
 • Yuya Takezawa

[edit] Illustration

 • Shigehisa Nakaue

[edit] Other Staff

 • Akiko Kato
 • Akitoshi Yahiro
 • Daisuke Ito
 • Fumiya Suto
 • Hironobu Kakui
 • Kenta Motokura
 • Kunihito Ihara
 • Manabu Matumoto
 • Masayuki Kawakita
 • Mayako Sugimoto
 • Mitsu Iwamoto
 • Momo Sasaki
 • Naoki Takami
 • Tadashi Tanaka
 • Takehiro Oyama
 • Toshiya Shinohara
 • Tsuyoshi Watanabe
 • Yasuhiko Matsuzaki
 • Yasuo Kumakura
 • Yo Ohnishi
 • Yoko Honma
 • Yoshito Yasuda
 • Yusuke Kitazono
 • Yuzuke Nakano
 • Brownie Brown Inc.
 • DIGITALSCAPE Co., Ltd.
 • Mario Club Co., Ltd.
 • DIGITAL Hearts Co., Ltd.

[edit] NOA Staff

 • Rich Amtower
 • Nate Bihidorff
 • Anne-Marie Laperriêre
 • Camilo Alba Navarro
 • Reiko Ninomiya
 • Tim O'Leary
 • Scot Ritchey
 • Leslie Swan
 • NOA Product Testing

[edit] NOE Staff

 • Chiara Botta
 • Daniel Costa
 • Jessica Ferimann
 • Andy Fey
 • Pierre Gaimiche
 • Oleksandr Golub
 • Tatjana Goreva
 • Carsten Harmans
 • Elsa Kindt
 • Patrick Koudstaal
 • Frederico Maggi
 • Pedro José Moreno Villar
 • Hitomi Naitoh
 • Ana Reis
 • Ollie Scarborough
 • Sebastian Schürg
 • Patrick Shields
 • Cristina Solà Picas
 • Giuseppe Tangenni
 • Frédéric Venet
 • Martin Weers
 • Janine Wetherell
 • NOE Quality Assurance

[edit] Special Thanks

 • Daiki Nishioka
 • Hideaki Shimizu
 • Hirokazu Matsui
 • Hiroshi Arai
 • Kaoru Sato
 • Keisuke Matsui
 • Keizo Kato
 • Koji Kondo
 • Takao Shimizu
 • Yuki Ijiri

[edit] Nintendo Tokyo Office

 • All EAD
 • Executive Producer
 • Satoru Iwata

Related Threads

Luigi 3DS, Game, hat and Super Mario Land 3D for £199.99! - last post by @ Nov 23, 2013
Super Mario 3D Land Will Take A Retro Approach To The Series - last post by @ Nov 6, 2011
Super Mario 3D now Super Mario 3D Land+Out in November - last post by @ Jul 29, 2011
No Instruction Manuel for Super Mario 3D Land - last post by @ Nov 15, 2011
3D Land Sequel; Good Or Bad? - last post by @ Jul 10, 2013
Last edited by Gotenks on 29 November 2011 at 01:05
This page has been accessed 212 times.